Nye sykesøstre

Nye sykesøstre

(Trykk på bildet for full størrelse)

Sykepleieryrket - en kvinnelig frigjøring

Fram til midten av 1800-tallet ble sykepleien utført av ufaglærte kvinner og menn. Men leger ved syke- og pleieinstitusjonene ønsket medarbeidere med en helsefaglig utdanning. I 1868 åpnet den første sykepleierskolen i Norge, Diakonisseanstalten i Kristiania.

De ufaglærte ved helseinstitusjonene besto av gangkoner, dagkoner (rengjørere), våkekoner og ekstrabetjenter. Dagkonene assisterte gangkonene i arbeidet, mens våkekonene arbeidet som nattevakter. Personalet ble rekruttert fra "tyende- og arbeiderklassen", de som sto lavest på den sosiale rangstigen. Legene var misfornøyd med pleierne og mente det skyltes deres sosiale bakgrunn.

Kall
For de første sykesøstre skulle yrket være et kall. Det var ikke ønsket om å tjene penger men ønsket om å hjelpe de syke som sto i høysetet. De hadde en lydighetsplikt ovenfor Gud. Videre var kvinner underordnet mannens myndighet. Kallet i sykepleien ble av menn sett på som et husmorkall. Kvinnene gikk inn i yrket med en moderlig kristelig kjærlighetsgjerning.

Kvinnefrigjøring
Sykesøstrene var underordnet mannen i arbeidssituasjonen. Men kom det en kvinnefrigjøring med de nye kvinnedominerte helseyrkene, som jordmødre og sykesøstere? Selv om arbeidsoppgavene fremdeles var underordnet mannen, var det en stor forandring. Kvinner hadde nå en mulighet til å velge en utdanning og forsørge seg selv. Slik ble tidens helsevesen en arena for kvinnefrigjøring, selv om det ikke var hensikten.

Fagorganisering
Sykepleierne og jordmødrene var blant de første kvinnene som tok plass i det offentlige rom. De gjorde kvinnerollen synlig i samfunnet på slutten 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Begge de to yrkesgruppene fagorganiserte seg som en følge av kvinnefrigjøringsbølgen i 1880- og 1890-årene.

I tiårene utover 1900-tallet pågikk det en profesjonalisering som handlet om å styrke faget, og å styrke posisjonen ovenfor arbeidsgiveren. Dette skulle ta form av en selvstendighets- og frigjøringsprosess.       

Kilder