Jakkemerke

(Trykk på bildet for full størrelse)

Etableringen av Det Tredje Rike

Hører til Nasjonal Samling

Adolf Hitler, formann i nazipartiet NSDAP, ble 30. januar 1933 utnevnt til tysk Rikskansler. Han etablerte raskt et autoritært regime som fratok befolkningen en rekke grunnleggende borgerrettigheter.

Adolf Hitler skrev dette om Wien før første verdenskrig: "Det rasekonglomerat som rikshovedstaden fremviste, var meg motbydelig, likeså hele denne folkeblanding av tsjekkere, polakker, ungarere, ruthenere, serbere og kroater osv., og mellom dem alle som en evig forråtnelseskime i menneskeheten - jøder og atter jøder. Kjempebyen var for meg legemliggjørelsen av blodskam." Utdraget er hentet fra "Mein Kampf".

Etter at Riksdagsbygningen i Berlin ble satt i brann 27. februar 1933, innførte Hitler en forordning som ledet Tyskland inn i en varig unntakstilstand. Terror og propaganda ble naziregimets viktigste maktmidler. I august året etter ble Hitler innsatt både som Fører og Rikskansler. Førerens mål var å erobre "Lebensraum" (livsrom)i øst og å fjerne jødene fra Europa.