Nattmannshuset med Skansen st.

Trondheimsbilder.no

(Trykk på bildet for full størrelse)

Digitale samlinger - tilgjengeliggjøring

De siste årene har stadig flere offentlige institusjoner digitalisert og tilgjengeliggjort deler av det materialet de har. Det kan være dokumenter, lydfiler, foto, film, statistikk, gjenstander osv. I disse samlingene finnes det objekter som elever kan bruke som utgangspunkt for læring. Kildenett.no er et læringsverktøy som samler en del av disse ressursene og setter objektene inn i en faglig sammenheng. Men noen ganger er det spennende å selv få velge ut materiale fra en samling.