Stort og lite barn i kuvøse

(Trykk på bildet for full størrelse)

E.C. Dahls fødestiftelse 1908-1984

E.C. Dahls fødestiftelse ble etablert i 1908, etter en bestemmelse i kjøpmann Erich Christian Dahls testamente. Fødeklinikken ble bygget på Kalvskinnet og var beregnet på 30 pasienter, fordelt på 13 rom.

Stiftelsen skulle skaffe fattige fødende kvinner "fritt opphold og pleie under deres barselferd". Men også et begrenset antall kvinner fra bedre kår kunne legges inn mot betaling. Disse kunne velge mellom alminnelig eller bedre forpleining.

Stiftelsen fikk etter hvert også andre oppgaver, bl.a. tok man inn pleiebarn dersom moren døde eller ble syk. "Uforstandige mødre" kunne også bo en tid på stiftelsen sammen med barnet for å få opplæring i stell, hygiene og ernæring.

E.C. Dahls fødestiftelse ble raskt populær. I 1938 fødte 4/5 av byens kvinner sine barn her.

Trangboddhet var en grunn for å søke seg til E.C. Dahls. Også muligheten til å få fred og ro en tid etter fødselen var  tiltrekkende. I et søknadsbrev til stiftelsen i 1910 beskriver en gift kvinne sin hjemmesituasjon. (Se brev som ligger som kilde.)

Det ble arrangert fellesdåp på stiftelsen. Dette ble gjort av praktiske og hygieniske grunner. Man var redd for at fadderne utenfra kunne bringe med seg lus. Fellesdåpen var populær, men opphørte i 1939. (Bilde: E.C. Dahls dåp)

I 1984 ble E.C. Dahls fødeklinikk nedlagt, og alle fødsler i Trondheimsområdet skulle fra nå av finne sted på Regionsykehuset.

Kilder