Elgesæter Fabrikker A/S

Fabrikkarbeidersker

(Trykk på bildet for full størrelse)

Fabrikktilsynsloven av 1892

Loven av 1892 inneholdt flere ordninger som gjaldt gravide, fødende og kvinner i barsel. Her ble den første retten til barselpause etablert.

Selv om den kan forstås som en forløper til svangerskapspermisjonen vi kjenner i dag, var den langt mindre omfattende. Kvinner fikk rett til seks uker barselpause etter fødselen.

I loven ble det slått fast at gravide kvinner ikke skulle arbeide i fabrikker der produksjonen kunne utgjøre en helsemessig risiko.

Selv om flere lover hadde som mål å beskytte arbeidere, som også var kvinner, var fabrikktilsynsloven en av de eneste norske lovene der man finner særbestemmelser for kvinner.

Det var særlig ett forhold som ble debattert i samtiden. På den ene siden pågikk det en prinsipiell debatt om kvinners fabrikkarbeid skulle reguleres på en annen måte enn menns. På den andre siden pågikk det en konkret debatt om kvinners rett til nattarbeid.