Østre folkebad - Trondheimsbilder.jpg

Østre folkebad, Trondheim. Bildet er hentet fra Trondheimsbilder.no med tillatelse. Eier: Universitetsbiblioteket i Trondheim

(Trykk på bildet for full størrelse)

Folkebad

Hører til Hygiene

Det ble bygd folkebad rundt omkring for å unngå at folk ble syke av urenslighet. Slik ble etter hvert den kroppslige hygienen noe som det offentlige var opptatt av.

For å unngå at folk ble syke, ble det bygd folkebad i byene og badstuer på landet. På bygdene ble det også startet opp bad på arbeidsplasser, sykehus og skoler. Nye skoler som ble bygd, hadde svømmebasseng og ungene fikk bade. Noen steder var skolebadene åpne for alle folk i bygda et par dager i uka. Slik ble etter hvert den kroppslige hygienen noe som det offentlige var opptatt av. Mange av badene ble startet av kvinneforeninger rundt omkring.

I Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge kan vi lese om forskjellige Bademuligheter i Sør-Trøndelag i 1901og Bademuligheter i Nord-Trøndelag i 1901.(Søndre og Nordre Trondhjems Amt).

Kilder