Informasjons- og digital kompetanse

Det er mye bra informasjon på Internett, og det finnes mange gode tjenester man kan ta i bruk når man søker etter informasjon. Utfordringen er å finne de riktige nettressursene for å løse oppgaven eller finne det man søker.

På den ene siden dreier deg seg om å finne relevant og brukbart fagstoff i ulike fag eller til ulike problemstillinger. Da er det viktig å kjenne til gode nettsider eller søkeverktøy som kan hjelpe deg videre i arbeidet.

På den andre siden er det nødvendig å ha kjennskap til Internett som medium for å kunne bruke det i læring. Når man skriver inn en nettadresse, er det viktig å tenke igjennom hvilken medietype man kommer inn på. Er det en nettavis, en søkeside, en ferdig utstilling eller en simulator?

Selv om alle har en forholdsvis lik nettadresse, er det mye som skiller ulike nettsider eller  nettressurser fra hverandre. Noen gir fast informasjon, andre kan løse oppgaver eller regne ut svar til deg, mens andre igjen utfordrer deg til å selv bidra med ulike typer innhold.

Hvilke sider du velger er litt som å velge om du skal bruke ordbok eller kalkulator til å løse oppgaven. Du må altså selv velge hvilke verktøy du skal bruke, det gjelder også på nettet.