Kjønnssykdommer i et historisk perspektiv

Det har alltid vært sykdommer som overføres gjennom seksuell kontakt, men hvilke sykdommer som har vært mest vanlig, og tiltakene mot dem har endret seg over tid. I 1910 raste det en debatt i Norge om at alle skulle framvise en legeattest som sa at de ikke hadde en kjønnssykdom før de kunne gifte seg.

Seksuelt overførbare infeksjoner er infeksjoner som overføres ved ulike former for seksuell aktivitet. Noen seksuelt overførbare infeksjoner smitter bare ved samleie med kontakt mellom skjede og penis eller mellom endetarm og penis. Smitteoverføringen kan skje uavhengig av utløsning. Andre smitter også ved munnsex (kontakt mellom munn og kjønnsorgan eller munn og endetarm).

Og seksuell omgang er noe mennesker til alle tider har beskjeftiget seg med.

Tiltak for å forhindre smitte - i et historisk perspektiv
På begynnelsen av 1900-tallet var det mange som var smittet av kjønnssykdommer som gonoré og syfilis. Det fantes ikke noen effektiv behandling av sykdommene, så debatten gikk i hovedsak ut på å finne tiltak som kunne hindre at flere ble smittet.

På den ene siden startet man en utstrakt kontroll med prostituerte kvinner, som måtte møte opp hos politilegen til kontroll. Kvinner som var smittsomme, fikk ikke fortsette som prostituertere før smittefaren var over. Dette kan man lese om i romanen Albertine av Christian Krogh.

På den andre siden var det kvinnegrupper som ville beskytte kvinner mot smitte. Et tiltak for å unngå det var at både menn og kvinner skulle forvise legeattest eller et skussmål som blant annet inneholdt opplysninger om de var smittet av en kjønnssykdom. Forslaget fikk gjennomslag i den nye Ekteskapsloven av 1918, men det ble slått fast at personer med syfilis i smittsomt stadium ikke skulle inngå ekteskap.

Selv om problemstillingene er like aktuelle i dag, er ikke tiltakene de samme. Det er ingen som foreslår at det skal finnes lover som krever skussmål før inngåelse av samliv, men vi får mye helseinformasjon og budskapet er klart - vi må selv ta ansvar for vår egen helse og våre valg.

Det eneste effektive midlet mot overføring av kjønnssykdommer er kondom. I media foregår det tidvis bekymrede debatter om at stadig flere blir smittet av kjønnssykdommer. Skyldes det at informasjonskampanjer rettet mot ungdom og studenter om bruk av kondom, ikke når målgruppen? Eller har kjønnssykdommene blitt ufarlige?

Fra syfilis
På begynnelsen av 1900-tallet var gonoré og syfilis vanlig i Norge. Da fantes det ikke noen effektiv behandling av sykdommene. Syfilis hadde et dramatisk sykdomsforløp og man ble ikke helbredet, selv om sykdommen etter hvert kunne holdes i sjakk. I dag kan begge sykdommene behandles med penicillin eller antibiotika.

...til klamydia...
De vanligste seksuelt overførbare sykdommer i Norge i dag er klamydia, kjønnsvorter og kjønnsherpes. Mindre utbredt er trichomonas-infeksjon, flatlus, skabb, hiv-infeksjon og hepatitt B.

Ubehandlet klamydia gjør den smittede steril, mens kjønnsvorter kan medføre underlivskreft! Dersom man overvinner frykten for å oppsøke lege, vet de fleste at det finnes medisiner som helbreder eller lindrer symptomene.

... til aids
Frykten for seksuelt overførbare sykdommer er klart størst når det blir snakk om HIV eller aids. På 80-tallet var dette en dødelig sykdom. I dag finnes det medisiner som kan bremse sykdommen, men det finnes ikke noe som kan helbrede en.

Effektive tiltak mot smitte?
Det finnes to måter å redusere smitterisikoen på:
Du kan la være å ha sex med andre.
Du kan bruke kondom.

KILDE: Klinikk for seksuell opplysning.