Scannete bilder fra Sverresborg 025.jpg

Stadsfysikus Weidemann 1947. Eier: Trøndelag folkemuseum

(Trykk på bildet for full størrelse)

Leger

I 1661 fikk Trondheim sin første offentlig ansatte lege. Det var også ansatt leger på bergverkene tidlig, da dette var farlige arbeidsplasser med mange personskader.

Leger finner man tidlig på bergverkene. Gruvearbeid var farlig, og det forekom ofte skader. Allerede i 1656 ble det ansatt en kirurg for bergverkene. Han skulle betjene både Kongsberg og kobberverkene i Trøndelag, men ikke lenge etter kom det også en lege til Røros.

I 1661 fikk Trondheim sin første offentlig ansatte lege. Han het Jens Nicolaisen, var dansk og fikk sin lønn fra kongen. Legen trengte medisiner for å utøve arbeidet sitt, og samtidig som han ble ansatt, ga kongen det første privilegium på å drive apotek i Trondheim. Cyracius Cathe startet Løveapoteket i 1661.

Legene var lenge bosatt i Trondheim, men hadde sitt ansvarsområde også utover bygdene. Det var få leger på veldig store områder, så det var begrenset hva de fikk utrettet på bygdene. På 1700-tallet var det ofte slik at futen eller presten meldte fra om sykdommer til amtmannen, og amtmannen fikk tak i de medisinene som legen anbefalte. I stedet for å få legen selv til å dra ut i distriktene, kunne amtmannen gi ordre til kirurger om å hjelpe til ved epidemier. Disse kirurgene var ikke utdannet ved Universitetet, men hadde en mer håndverksmessig utdanning gjennom det militære. Det var flere kirurger enn leger, og kirurgene bodde mer spredt utover distriktene. Først i 1806 ble det opprettet en legestilling for et trøndersk landdistrikt: Fosen.

Kilder

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser