Lesebok - første skoleåret

(Trykk på bildet for full størrelse)

Skjønnlitteratur som historisk materiale

Skjønnlitteratur kan brukes for å vekke interessen for historie.

Er stoffet henta fra et miljø forfatteren kjenner godt, styrker det sjansene for at de beskriver forholdene slik de var (eks. Alf Prøysen, Olav Duun, Kristoffer Uppdal). Den historiske skjønnlitteraturen kommer i en annen kategori. Her har forfatterne gjennom egne undersøkelser funnet ut noe om tida de skriver om. Disse romanene kan være mer effektive enn historiebøker til å formidle levende bilder og vekke interesse for historien.

Som kilde kan skjønnlitterære tekster vitne om samtida til forfatteren og det miljøet forfatteren var en del av: de kan fortelle om hvordan det i en kultur har blitt sett som gangbart eller mulig å uttrykke seg offentlig om ulike tema. De kan ikke uten videre brukes som kilde for å si noe om den tida de beskriver. Ofte finner vi at forfatterens samtid er sterkt representert i tenkesett og handlingsmåte hos de personene som opptrer i bøkene.

Relaterte nettressurser