Å beskrive opphavssituasjonen

Hører til Foto og bilder

I mange sammenhenger er det viktig å vite mest mulig om når et bilde er tatt, eller om opphavssituasjonen. For å finne ut mer om bildet kan det være lurt å stille seg selv noen spørsmål om bildet og rammen rundt det.

For å forstå bildets opphav er det viktig å stille seg spørsmål som:

1.Hvem har tatt bildene, hvem er fotografen?

2.Hvem har eid bildet og hvor har det blitt oppbevart (proveniens)?

3.Hvorfor er det tatt, kan stedet identifiseres?

4.Når er det tatt, kan det dateres?

Kilder