Kondom

Kondom

(Trykk på bildet for full størrelse)

Prevensjon

Hører til Seksualitet

Fra midten av 1960-tallet, gikk fødselstallene ned i hele den vestlige verden. Årsaken til dette var bruken av de nye prevensjonsmidlene; p-pillen og spiralen. Den nye prevensjonsteknologien satte nå foreldre i stand til å avgrense barnetallet bedre enn før.

På 1950-tallet sto bruken av kondom for 40 % av prevensjonen. På samme tid sto sikre perioder og avbrutt samleie for en tredjedel av prevensjonsmetodene. De nye midlene fra midten av 1960-tallet innebar et skifte fra usikker prevensjon til sikker prevensjon. Samtidig som man nå fikk mer effektive prevensjonsmidler, var dette kvinnelige prevensjonsmidler. Dette innebar at det nå var kvinnen som fikk hovedansvaret for om man skulle få barn eller ikke.

P-pillen ble frigitt som prevensjon fra slutten av 1950-tallet. Spiralen kom allerede i 1927, men legestanden aksepterte ikke denne prevensjonsformen. Det skulle derfor gå 38 år, helt til 1965 før den ble godkjent som prevensjonsmiddel.

De færreste kvinner i Norge føder mer en 1-2 barn, og de fleste vil derfor ha behov for en pålitelig prevensjonsmetode som strekker seg over en lang periode av deres liv. Alternativet til et uønsket svangerskap er abort. Fra 1.januar 1979 fikk man loven om selvbestemt abort, det vil si at kvinnen selv velger om hun vil gjennomføre svangerskapet eller ikke.

På 1950-tallet sto bruken av kondom for 40 % av prevensjonen. På samme tid sto sikre perioder og avbrutt samleie for en tredjedel av prevensjonsmetodene. De nye midlene fra midten av 1960-tallet innebar et skifte fra usikker prevensjon til sikker prevensjon. Samtidig som man nå fikk mer effektive prevensjonsmidler, var dette kvinnelige prevensjonsmidler. Dette innebar at det nå var kvinnen som fikk hovedansvaret for om man skulle få barn eller ikke.

P-pillen ble frigitt som prevensjon fra slutten av 1950-tallet. Spiralen kom allerede i 1927, men legestanden aksepterte ikke denne prevensjonsformen. Det skulle derfor gå 38 år, helt til 1965 før den ble godkjent som prevensjonsmiddel.

De færreste kvinner i Norge føder mer en 1-2 barn, og de fleste vil derfor ha behov for en pålitelig prevensjonsmetode som strekker seg over en lang periode av deres liv. Alternativet til et uønsket svangerskap er abort. Fra 1.januar 1979 fikk man loven om selvbestemt abort, det vil si at kvinnen selv velger om hun vil gjennomføre svangerskapet eller ikke.

Samlet kan man si at økt tilgang til og bruk av prevensjonsmidler har endre kjønnsrollene. Kvinner får langt færre barn og de kan i stor grad bestemme når de skal ha dem. Før prevensjonsmidlene ble tilgjengelig måtte man ta de barna man fikk, og kvinner fikk ofte flere barn i løpet av livet enn de gjør nå. Prevensjonsmidlene betyr i praksis at det i større grad er mulig å kontrollere når man skal ha barn og med hvem. Man kan velge å ta utdanning og få seg jobb før man stifter familie.

Kilder