Lilleby skoles tannklinikk (FTTF.SCH.K.004242.01) (Ingressbilde)

Lilleby skoles tannklinikk

(Trykk på bildet for full størrelse)

Skoletannpleie

Trondheim gjorde vedtak om opprettelse av permanent skoletannpleie alt i 1910 – som den første kommunen i landet.

Den første skoletannklinikken
Antall hull økte sterkt blant barn. Tannlegene så behovet for regelmessig ettersyn, og behandling økte. Det ble foretatt ”gratis tandudtrækning på trængende børn fra byens folkeskoler”. Men behovet for behandling var påtrengende, og i 1908 kom man til at en skoletannklinikk måtte bli løsningen for å bedre barnas tannhelse. Dette førte til vedtaket i 1910, og driften var i gang på nyåret i 1911. Den første skoletannklinikkens adresse var Kjøpmannsgaten 48, men den ble etter hvert flyttet til Bakklandet.

Distriktene prioriteres
I distriktene var skoletannpleien sporadisk utbygd, avhengig av kommunenes økonomi, og mulighetene til å skaffe tannlege. Det var derfor de minste og mest perifere kommunene som ble skadelidende. For å bedre situasjonen ble det innført folketannrøkt.

Sør-Trøndelag fylke vedtok innføring av folketannrøkt i 1958. Planen var å dele fylket i 21 distrikt, som skulle betjenes av distriktstannleger. Utbygging i perifere strøk skulle prioriteres, og de sentrale strøk fikk vente. Innføringa i Trondheim startet i 1972, man fikk en parallellkjøring med skoletannpleie og folketannrøkt i samme by. Utbygginga tok elleve år. Folketannrøkta opphørte i 1984 og vi har nå den offentlige tannhelsetjensten i Sør-Trøndelag.

I Nord-Trøndelag ble det innført folketannrøkt i 1955, og utbygginga var fullført i henhold til planen i 1980. I dag ligger den offenlige tannhelsetjenesten under fylket også her.

Kilder: Hugo Dalaker m.fl. (red.) 1993: Sør-Trøndelag Tannlegeforening, en hundreårsberetning 1893-1993 og Finn Roth (red.) 1984: Quo vadi§, fylkeskommunal tannhelsetjeneste/ folketannrøkta i Sør-Trøndelag 25 år

Kilder

Oppgaver