Trondheim 1753 - kamp mellom jordmødre

I 1753 fikk Trondheim sin første jordmor, Maren Anders Kongsbach, som hadde blitt hentet fra København. Hun hadde bare arbeidet i noen måneder da hun skrev et brev til Magistraten og klaget på at 8 andre kvinner i byen arbeidet ulovlig som jordmødre. Maren var nemlig den eneste eksaminerte jordmoren i byen, og hadde enerett på utøvelse av yrket.

"De gunstige Herrer Magistrat behager Selv at erindre sig, at da jeg paa Raadstuen her aflagde min Eed, som Jordemoder, blev mig tilsagt saaledes, som før er meldet: At jeg skulde være denne Byes rette Jordemoder og Berthe mig adjungeret paa omrørte maade, og derimod de andere aldeeles uerfarne aldeles afskaffede, …" Brev fra Maren sal. hans Andersen Kongsbackis 17de. Decr. 1753. Trondheim magistrats arkiv. Fb.13.

Rådsturetten advarte de ufaglærte med arrestasjon dersom de ikke sluttet å arbeide ulovlig som jordmødre. Men dette ser ikke ut til å ha hjulpet. I vår Frue kirkebok er jordmødrene av og til navngitt under dåpsinnførelsene. Og i 1758 finner man at langt flere enn Maren Anders Kongsbach arbeidet som jordmor. Her ser vi Maren Kongsbach, Jurru Hansdatter og Ingebor Christophersdatter tituleres som jordmødre.

Kilder