Mobil

(Trykk på bildet for full størrelse)

Inkasso - mange unges første møte med rettsapparatet

Hører til Domstolene

Tall fra inkassobransjen viser at mange ungdommer er dårlige betalere. Dette kan få store konsekvenser for dem senere i livet, ved søknad om lån, forsikring, mobilabonnement osv.

Det hender at dine regninger går til inkasso. Dette kan skje fordi du rett og slett har glemt å betale, eller kanskje du ikke har penger å betale med. Til tross for det har den enkelte plikter ovenfor sine kreditorer, dette er felt ned i inkassoloven.

Om du lar være å reagere på et inkassokrav, kan dette føre til at du blir registrert som dårlig betaler hos kredittopplysningsbyråene. Er du først registrert kan dette få konsekvenser for deg som det ble nevnt innledningsvis. I en etableringssituasjon kan dette få uante konsekvenser.

Kan registreres i fire år
Men man blir ikke registrert uten videre! Først kontakter inkassobyrået forliksrådet, og en måned etter denne kontakten blir opplysningene om deg registrert i byråenes registre.

Om du i ettertid gjør opp for deg slettes anmerkningen fra registrene en måned etter oppgjøret. Videre skal en anmerkning ikke stå lenger enn i fire år.

Skulle du være i tvil om du står oppført med betalingsanmerkning, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene. Disse plikter å opplyse om registreringer på ditt navn.

Dårlige betalere
Med kjøpepress og økt mobilbruk og netthandel er det stadig flere ungdommer som får betalingsproblemer. Mange ungdommer legger seg til dårlige betalingsvaner, noe de ofte tar med seg senere i livet. Tall fra kredittopplysningsbyråene viser at en av hundre 18-19 åringer ikke betaler det de skylder. Blant unge i 20-årene er det enda flere som ikke betaler regningene sine. Hele syv til åtte prosent av denne gruppen er registrert med betalingsanmerkning. Dette er godt over gjennomsnitt for alle andre aldersgrupper.

Økonomisk ansvarlighet
Det er spesielt foreldrenes ansvar å opplyse barna om økonomisk ansvarlighet. Ved å samtykke til at barna bruker penger de ikke har, kan dette være noe barna må slite med senere i livet. Personer som har betalingsproblemer er også et stort samfunnsproblem, det er derfor viktig at også skolene på et tidlig stadium går ut og underviser om ansvarlig privatøkonomi.

Betalingsplan
Skulle du være så uheldig å få betaligsproblemer er det viktig å ta kontakt med inkassoselskapet for å komme frem til en løsning, for eksempel en betalingsplan.

Kilde:
Forbrukerrådets nettsider
CreditInforms nettsider (kredittopplysningsbyrå)

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser