Trondhjems kommunale sykehus

Trondhjems sykehus

Foto: Peder O. Aune

(Trykk på bildet for full størrelse)

St. Olavs hospital

I 1902 blir den første pasienten skrevet inn på Nye Trondhjem sykehus på Øya. 100 år senere har sykehuset blitt bygget ut og endret navn flere ganger. Nå heter sykehuset St. Olavs hospital, og har blitt et av Norges største helseforetak.

Sykehuset på Øya
Da det nye sykehuset på Øya sto ferdig i 1902, hadde det kostet 701 100 kroner og besto av 7 bygninger. Den første pasienten ble skrevet inn i juni. I løpet av den første driftsdagen ble 92 personer skrevet inn.

I 1950 skifter sykehuset navn til Sentralsykehuset i Trondheim. Sentralblokka, som i mange år har vært et symbol på sykehuset, blir påbegynt på 1950-tallet, men står ikke ferdig før i 1972. Kun to år etterpå endres navnet igjen. Denne gangen på grunn av at sykehuset får status som regionsykehus. Det nye navnet er Regionsykehuset i Trondheim. Fra 1975 har sykehuset vært universitetsklinikk, med tilhørende undervisning på medisinstudiet.

St. Olavs hospital
I 2002, da sykehuset fyller 100 år, tar staten over eierskapet av sykehuset fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og sykehuset skifter samtidig navn til St. Olavs hopsital - oppkalt etter Olav den hellige. Litt senere dette året, nærmere bestemt i mai, fatter Stortinget et enstemmig vedtak om å bygge et helt nytt universitetssykehus på Øya. Sykehuset er nå midt i denne prosessen som ikke bare betyr nye bygg, men også riving av en del av de gamle byggene. Til nå har Pasienthotellet, Laboratoriesenteret, Kvinne-barn-senteret og Nevrosenteret blitt tatt i bruk.

Kilder

Relaterte artikler