Orkla logo

(Trykk på bildet for full størrelse)

Orkla - fra lokal gruvedrift til storselskap

Storselskapet Orkla har sitt utgangspunkt helt tilbake til 1654 da gruvedriften ved Løkken verk startet. Etter både oppgangstider og nedgangstider, ble Løkken gruve kjøpt av Örkedalens Mining Company i 1896. Dette selskapet ble startet i 1867 av Marentius Thams og Christian Salvesen og var forløperen for Orkla Grube-Aktiebolag som ble stiftet i 1904.

Gruvedrift 1656-1844
Vi kan ikke med sikkerhet si når det ble funnet mineralforekomster ved Løkken. Men det vanlige er å datere starten til 1654 da Arent Olufsøn og Peder Niure viste interesse for å sikre seg rettighetene til å utnytte forekomsten. Funnene ved Løkken, og oppstarten av gruvearbeid der, føyer seg inn i rekken av en lang rekke mineralfunn i Norge på 1600-tallet.

Løkken Kobberverk ble dannet i oktober 1656, og fikk kongelige privilegier i mai 1657. Da var produksjonen allerede i gang. Fram til begynnelsen på 1700-tallet økte antall arbeidere fra rundt 20 til rundt 100 - eller 200 hvis vi regner med alle som jobbet med transport og smelting også. Driften var i den første perioden svært vellykket, til tross for oppstartsproblemer. I begynnelsen var det 8 eiere, men etter hvert ble det flere og flere da etterkommere skulle dele sine eiendeler seg i mellom. Fra 1736, etter en lang periode med overskudd, begynte underskuddsårene. Selv om det var perioder med oppturer innimellom, gikk det i det store og hele nedover med Løkken. Gruva ble solgt til nye eiere i 1812 uten at det hjalp, og i 1844 ble produksjonen avsluttet.

Örkedals Mining Company
Fra 1848 ble Løkken verk eid av forskjellige selskaper, og det var noe drift ved gruva i perioden selv om det var lite kontinuitet. I 1896 ble Løkken gruve kjøpt av Örkedals Mining Company, startet av Marenitus Thams og Christian Salvesen. På det tidspunktet hadde selskapet allerede tatt over de fleste gruvene i nærheten av Løkken. Sogner skriver at kjøpet av Løkken gruve var en beslutning som reflekterte inngangen til en ny tid. Christian Thams var nå kommet inn i ledelsen, og han ønsket å se hva moderne metoder kunne bety for lønnsomheten ved Løkken. [1]

Fra midten på 1800-tallet var utnytting av svovel hovedvirksomheten ved Løkken. Overgangen hadde ikke vært lønnsom, men Christian Thams ønsket å utnytte svovelforekomsten industrielt. Et av problemene ved gruva hadde tidligere vært at det var for mye vann i den og at driften måtte begrenses. Thams ville bruke elektriske pumper til å få tømt gruvene for vann. I tillegg ønsket han å etablere en jernbane slik at transporten til havna kunne gå lettere og mer effektivt. Norges første elektriske jernbane, Thamshavnbanen, ble åpnet i 1908.

Orkla
Christian Thams tok initativ til å danne Orkla Grube-Aktiebolag. Selskapet ble formelt etablert på et møte i Stockholm før jul i 1904, og Thams ble selskapets første administrerende direktør.

Etter nye og større malmfunn ble selskapet omorganisert i 1913 med ny styreformann: svenske Marcus Wallenberg. I 1929 blir Orkla børsnotert. I perioden fram til 1940 vokste Orkla Grube-Aktiebolag til å bli Norges største gruveselskap, målt i antall ansatte. I 1936 hadde Orkla 1445 ansatte, omtrent halvparten av hva Norsk Hydro hadde. Norsk Hydro var på den tida Norges tredje største selskap, og Knut Sogner skriver at selskapene hadde det til felles at i både Orkla og Norsk Hydro var den svenske Wallenberg-familien sentral i styringen, og begge selskaper tok utgangspunkt i utnyttelsen av norske naturressurser ved hjelp av kompliserte industrielle prosesser. [2]

Etter 1945
I perioden etter 2. verdenskrig vokste Orkla seg stadig større og opprettet blant annet et nytt kontor i Oslo i 1975. I 1977 ble Orkla helnorsk for første gang i selskapets historie, og etter dette gikk det tungt inn i investeringer og oppkjøp av andre norske selskaper. I dag eier Orkla blant annet industriselskapene Elkem og Borregaard, sjokoladefabrikken Nidar i Trondheim, samt andre matvareprodusenter, bryggerier og mediehus.

Gruvedriften ved Løkken verk ble lagt ned etter ettermiddagsskiftet 10. juli 1987.

[1] Knut Sogner (2004): "Gruveselskapet 1654-1973", i Bergh, Espeli og Sogner (2004): Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004, s. 24
[2] Sogner: "Gruveselskapet ...", s. 51

Andre kilder:
Orkla ASA: http://www.orkla.no

 

Kilder

Oppgaver

Relaterte artikler