S/S Ragnvald Jarl N.F.D.S.

Foto: Schrøder

(Trykk på bildet for full størrelse)

Trønderske dampskipspionerer

På 1840-tallet begynte arbeidet med å danne et trøndersk dampskipsselskap. De første forsøkene mislyktes, men i 1848 ble det endelig konstituert på høstmarkedet i Levanger. Opprinnelig var planen å kjøpe et skip fra utlandet, men det ble umulig på grunn av krigen som brøt ut mellom Danmark og de tyske statene.

I stedet gikk ledelsen inn for å bygge skipet «Nidelven» i Trondheim. Trondhjems Skibsværft leverte skroget og Fabrikken ved Nidelven maskineriet. «Nidelven» var det første norskbygde dampskip for sivile formål. Det ble sjøsatt i 1850 og gikk i rute til Steinkjer, Levanger og Kristiansund. Etter store tap ble skipet satt i fart på Nordland og Troms, men da tapene fortsatte ble rederiet oppløst. «Nidelven» slet også med en del tekniske problemer. Slik endte det første forsøket på dampskipsfart i det nordenfjellske. 

Den private dampskipsfarten i Norge var ennå i sin spede begynnelse. Også ellers i landet hadde man vansker med å oppnå lønnsom fart, til tross for at man fikk visse subsidier fra staten. Dampskipene slukte alt for mye kull til at de kunne konkurrere med seilskip og jekter. Fordelen med å gå i fast rute og i motvind kunne ikke helt oppveie dette.

«Nidelven» ble sendt tilbake til verkstedet, ble forlenget og satt i fart på Hamburg. Denne byen fungerte ennå som et kommersielt knutepunkt for Skandinavia, Østersjøområdet og deler av Mellom-Europa. Derfra hentet trondheimsgrossererne korn, kaffe og krambuvarer og dit gikk sild og saltfisk. «Nidelven» skulle sikre jevn tilførsel av varer fra Hamburg. Skipet skulle også hindre at bergenserne fikk kontrollen over sjøtransporten. Det Bergenske Dampskibsselskab ble stiftet i 1851 og begynte etter få år å seile på Trondheim. Bare navnet var noe av et program, skriver historikeren Knut Mykland. Bak det sto mektige bergenske kjøpmannsinteresser. De ønsket å fremme Bergens handel, ikke Trondheims.

Hvis Trondheim skulle bli noe mer enn et anløpssted eller en filialby, måtte trønderne ta opp hansken. Ett skip ble for lite og i 1857 ble Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab stiftet. I tillegg til Nidelven kjøpte rederiet et stort og moderne skip fra Skottland. Under Helmer Lundgreens ledelse ble Nordenfjeldske et ekspansivt selskap. I 1865 begynte rederiet sammen med Bergenske rutefart på Nord-Norge. Det ble begynnelsen til den senere Hurtigruta.

Fra Trøndelags Historie, bind 3: Grenda blir global 1850-2005, s. 31-32