Hvordan skrive referanser?

I forbindelse med prosjektoppgaver eller lignende vil du ha behov for å referere til noe andre har skrevet eller sagt. Dette kan være både fra muntlige og skriftlige kilder, slik som bøker, artikler, intervjuer, idéer, statistikk osv.

Det er viktig at du er nøyaktig med referansene slik at du kan vise hvilke kilder du bygger ditt arbeide på. Referansene viser også at du har satt deg inn i temaet du skriver om. De som leser din tekst må også kunne finne tilbake til dine kilder.

Opphavsrett
Alt som du bruker i en tekst skal refereres, om dette er tatt fra andre. Dette har med opphavsrett å gjøre, det er ikke tillat å skrive av eller kopiere uten å oppgi hvor det er hentet fra. Det er Åndsverksloven av 12.mai 1961 som beskytter opphavsretten en forfatter har til en tekst.
Unntaket er om kildene er allment kjent. Du trenger for eksempel ikke å referere at andre verdenskrig i Norge startet i 1940, eller at Den Norske grunnloven bygger på tanker fra den Franske og den Amerikanske revolusjon.

Referanser
Når du refererer litteratur eller tekster som brukes i oppgaven din kan det gjøres på følgende måte:
Referansen skal ha navnet på forfatteren/opphavsperson/institusjon først, deretter følger tittel i kursiv, hvor den er trykket, årstall og til slutt eventuelt sidetall.

Eksempel:
Erik Lund, Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, Universitetsforlaget 2006, s. 38

Relaterte artikler