Fotnoter

Fotnoter brukes når noe i teksten skal utdypes eller du skal henvise til en kilde.

Når du bruker fotnoter setter du et tall etter teksten det skal refereres til. Selve fotnoten (kildehenvisningen) plasseres enten nederst på siden, i margen eller i slutten av teksten. Fotnoter kan brukes når noe i teksten skal forklares, for eksempel når et begrep skal utdypes. Men oftest ved sitering, som i eksemplet under.

Eksempel på fotnoter:
Historie blir et spørsmål om det å undersøke, argumentere og debattere, ikke om å huske en overlevert, bestemt mengde kunnskap.1

Nedrest på siden skriver du inn fotnoten:
1 Erik Lund, Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, Universitetsforlaget 2006, s. 38

Relaterte artikler