Propagandaplakat 8 mars

Sovjetrussisk propagandaplakat fra 1932: "8. mars er dagen for arbeiderkvinnenes opprør mot kjøkkenslaveriet." (hentet fra Wikipedia)

(Trykk på bildet for full størrelse)

8. mars, den internasjonale kvinnedagen

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. I forbindelse med at det ble kjempet for at kvinner skulle få stemmerett i USA, ble 8. mars for første gang markert som en nasjonal kvinnedag i New York i 1908. To år senere ble dagen vedtatt som en internasjonal kvinnedag på den andre internasjonale sosialdemokratiske kvinnekongressen i København i 1910.

Det norske Kvinneforbundet var i første runde ikke interessert i å markere en egen kvinnedag, de ville heller arbeide parallelt med sine menn. En av grunnene var kanskje at en i Norge var i ferd med å nå målet om stemmerett for kvinner. Men i 1915, under første verdenskrig arrangerte Kvinneforbundet i Arbeiderpartietet et stort folkemøte for fred. Kvinnedagen ble brukt til protester mot krigen, og feiringen av 8. mars dette året var relativt stor.

Den eksakte datoen for feiringa av kvinnedagen hadde tidligere variert noe, men fra 1917 ble datoen endelig bestemt. Russiske kvinner demonstrerte denne dagen, og demonstrasjonen ble opptakten til den russiske revolusjonen, som førte til at tsaren ble styrtet og erstattet med et demokratisk styre. I 1922 bestemte Lenin at 8. mars skulle være en kommunistisk festdag. Markeringer av dagen var knyttet opp mot venstresiden i norsk politikk, Arbeiderpartiet og Norges kommunistiske parti.

Den første offisielle 8. mars-feiringa etter krigen var i 1948. På 50-tallet, under den kalde krigen, ble dagen brukt til fredsdemonstrasjoner, kvinnene som markerte dagen ble møtt med mye motstand.

I 1972 ble tradisjonen med å markere kvinnedagen tatt opp igjen. Det var Kvinnefronten i Oslo som tok initiativet til markering av dagen og inviterte andre kvinneorganisasjoner til å delta. FN erklærte 8. mars som internasjonal kvinnedag i forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975. Den største markeringa på 70-tallet fant sted tre år senere da 20 000 gikk i tog. Siden har det vært arrangert 8. marstog årlig i de største byene i Norge.

Kilde: Kampdager - 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder, om 8. mars: http://www.kampdager.no/arkiv/mars/
http://www.kampdager.no/arkiv/mars/kavalkade.html