Nidarosdomen på slutten av 1800-tallet (Ingressbilde)

Foto: Erik Olsen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Trøndelags første by

Hører til Trondheim og Bylandskapet

”Kong Olav for med hæren sin ut til Nidaros. Da lot han reise hus der på bredden av Nidelva og bestemte at det skulle være kjøpstad der. Han gav mennene tomter til å sette opp hus, og han lot bygge kongsgård opp fra Skipakrok.”

Dette er hva Snorre Sturlason skriver i Heimskringla. Olav Trygvason (995 - 1000) grunnla byen Nidaros, det senere Trondheim. Det er usikkerhet rundt byens grunnleggingsår, det har vært en vanlig oppfatning blant historikere at dette skjedde midtveis i Olavs styringstid, år 997 er derfor sett på som sannsynlig. I dag støtter man seg også på arkeologisk materiale, fra utgravningene i Trondheim. Resultatene fra disse viser at det i tiden før år 1000 e.kr. var en økende aktivitet langs elven.

Brolegging
De første trondheimere satte tydelige spor etter seg, i form av grøfter, gjerder, trebrolegninger, hus og andre bosetningsspor. Naturvitenskapelige dateringer av organisk materiale viser at det kanskje var aktivitet i Trondheim før 997. Sagatradisjonen etter Tjodrek munk underbygger dette, den forteller om kjøpmannshus og boder allerede før Olav Trygvason kom til Nidarnes.

Hvorfor en by ved fjorden?
I Trondheimsfjordens indre deler hadde trønderne flere hundre år tidligere skapt et organisert lovsamfunn. Dette var forankret i hedensk religion og var ledet av mektige høvdinger eller konger, som hadde både politisk og religiøs makt. Trondheimen som det kaltes, var et grøderikt område, det hadde både en økonomisk og strategisk plass i landet. I rikssamlingsprosessen som startet på 800-tallet, ble det viktig for kongene av Harald Hårfagreætten å vinne herredømme her.

Kristendom
De lokale høvdingenes makt var tuftet på hedensk religion. Etter hvert som kristendommen vant terreng, ble den et viktig redskap i maktkampen. Ved hjelp av den nye religionen kunne kongen erobre herredømmet fra de hedenske høvdningene. Dette var det trolig Olav Trygvason som avsluttet rundt 990, og kaupangen ved Nidelva ble bygget som et støttepunkt for kongen.

Kilde:
Jørn Sandnes   Nidaros - Hellig-Olavs by, i Trondheim Olavs by i 1000 år. Trondheim 1992. s. 9 -11

Kilder

Relaterte artikler