Kart over Trondheim 1813 (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Arkivsenteret i Trondheim

Arkivsenteret i Trondheim er lokalisert i Kulturbunker Dora på Nyhavna. Her oppbevares statlige, kommunale og private arkiv. Men hva gjør egentlig arkivene? Og hvordan får du sett kildene? Og hva kan vi ikke se?

Følgende institusjoner er representert i Arkivsenteret:
Statsarkivet i Trondheim
Byarkivet i Trondheim
Interkommunalt arkiv IKA
Universitetsbiblioteket i Trondheim

Hovedoppgaven til disse er å oppbevare arkiver fra Midt- og Nord- Norge og gjøre disse tilgjengelige for allmenheten. I arkivene kan du studere brev, aviser, protokoller, fotografier, tegninger, kart m.m. Arkivene er en gullgruve for de som driver med forskning, slektsgranskning, historie osv.

Arkivene oppbevarer mange tusen hyllemeter med arkivmateriale. De har derfor en stor oppgave med å gjøre materialet tilgjengelig for publikum.

Hvordan låner du arkivmateriale?
I ekspedisjonen på Arkivsenteret kan du få hjelp til å finne de kildene du er på utkikk etter. Betjeningen henviser deg til arkivprotokollene som omhandler de ulike arkivene. Leter du f.eks. etter tegninger som viser Støren stasjon, så henvises du til protokollene som inneholder NSB sitt arkiv.
Når du har funnet fram i protokollen, fyller du ut et bestillingskort som leveres til betjeningen. Deretter henter arkivpersonalet kilden i arkivet. Det er bare personalet som har tilgang til selve arkivet.
Når kilden er funnet mottat du en arkivboks hvor tegningen av f.eks. Støren stasjon ligger. Denne kan du studere nærmere på lesesalen. Når du er ferdig leverer du arkivboksen tilbake.

Klausulering
Enkelte dokumenter er ikke fritt tilgjengelig for publikum, dette i forhold til personvern. Det er hovedsakelig personsensitivt materiale eldre enn 60 år som er klausulert. Staraffesaker er adgangsbegrenset i 80 år. Det er klausulering av f.eks. saker som omhandler medlemer av Nasjonal Samling under krigen eller tatere som ble tvangsinternert.

Veiledning
Om du går til nettressursen til høyre kan du få informasjon om det materialet som oppbevares i Arkivsenteret.