Minda

Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

(Trykk på bildet for full størrelse)

Piken på apoteket

Mindasaken er en av de mest omtalt overgrepssaker i Trondheims historie. Minda ble funnet bevisstløs på gaten utenfor Svaneapoteket, halvveis avkledd og antakeligvis voldtatt. På grunn av omtalen saken fikk, ble Minda offentlig kjent som "Piken på apoteket".

Hva skjedde på Svaneapoteket?
Den 14 år gamle Minda Øien ble en tidlig oktobermorgen i 1888 funnet bevisstløs på gaten utenfor Svaneapoteket i Trondheim. Da Minda ble funnet var hun tydelig beruset og ble satt i fyllearresten uten legeundersøkelse. Først på ettermiddagen ble hun avhørt av politiet. Da fortalte hun politiet at hun hadde blitt lurt inn på Svaneapoteket av en løytnant i 20-årene. Løytnanten satt og drakk på bakrommet på apoteket med en farmasøyt og en fotograf. Etter å ha blitt servert to glass konjakk med vann husker ikke Minda noe mer av hva som skjedde den natten. Det hun husker er at konjakken smakte rart, og at hun følte seg presset til å bli. Da Minda ble funnet var klærne hennes så løse at de var i fare for å gli av henne, og hun var antakelig blitt voldtatt.

Klassekamp
På grunn av manglende bevis ble saken henlagt, men den ble raskt tatt opp i byens aviser. Dagsposten stilte seg på jentas side, etter at Mindas tante hadde gått til avisen med saken. Adresseavisen stilte seg på de anklagedes side, og brukte argumenter om at Minda var godt kjent på gaten, og nok kunne bli oppfattet som et "offentlig fruentimmer", datidens betegnelse på prostituert, da hun hadde hatt såkalt "legemlig omgang" med ukjente menn tidligere og ikke var jomfru. I ingen av avisene var det snakk om noen form for personvern for de involverte, og saken ble tatt til inntekt for klassekampen som gjorde seg mer og mer gjeldende på den tiden. Minda var fra dårlige kår, mens de anklagede var av høy rang, og en rekke opprør brøt ut i byen. Opprørerne mente at hvis piken hadde vært bedre stilt, mens mennene hadde vært av dårligere kår, hadde mennene blitt dømt med en gang.

Dom
Politiet hadde henlagt saken, men da den anklagede, Løytnant Rode, var militær, ble saken etter hvert tatt opp i Krigsretten. Løytnant Rode hevdet at han ikke visste at piken var under 15 år, og retten erklærte også at hun på grunn av sitt utseende og figur ga inntrykk av å være over 15. På den tiden var 15 år den seksuelle lavalderen i Norge. Løytnant Rode ble dømt til 30 dagers festningsarbeid for forsøk på legemlig omgang med en jente under 15 år.

Minda selv ble for alltid kjent som "Piken på apoteket". Hun ble stemplet som løs og uansvarlig, og saken ble hengende ved henne. Det ble så vanskelig for Minda å leve i Trondheim med skammen, at hun noen år senere emigrerte til Amerika.

Minda på Sverresborg
Mindasaken har nå blitt utgangspunktet for en holdningsskapende teaterforestilling og undervisningsopplegg om seksuelle overgrep på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Forestillingen er rettet mot elever fra 9. klasse og oppover, hvor aktiv deltakelse fra elevene og påfølgende diskusjon er en del av opplegget. Det er også åpne forestillinger i juni og august. Fra høsten 2008 er Minda en del av tilbudet til 9. klasse gjennom Den kulturelle skolesekken i Trøndelag. Du kan lese mer på nettsidene til Mindasaken som ligger som nettressurs til høyre på siden, og som link nederst i denne artikkelen.

Kilder: Minda - piken på apoteket. Ressurshefte for lærere, utarbeidet av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ved Mariëlle Malmo.
Mindasaken: http://mindasaken.no

Relaterte nettressurser