symbol homofile

(Trykk på bildet for full størrelse)

Ny ekteskapslov i Norge

Hører til Samliv

11. juni 2008 ble det fattet et historisk vedtak i Stortinget, da flertallet av representantene i Odelstinget stemte for ny ekteskapslov. Vedtaket ble basert på forslaget til felles ekteskapslov som ble lagt fram av regjeringen i mars samme år, hvor heterofile og homofile blir likestilt. Norge er dermed det sjette landet i verden som innfører kjønnsnøytral ekteskapslov.

Felles ekteskapslov
Den felles ekteskapsloven gir homofile samme rett som heterofile til å inngå ekteskap. Kirken får rett til å vie homofile, men ikke plikt. Lovendringene innebærer også endringer i barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Homofile ektepar vil bli vurdert på linje med heterofile i adopsjonssaker, og det blir mulig å stebarnsadoptere hverandres barn, og fungere som fosterforeldre. Loven vil sikre at barn av homofile får juridiske foreldre fra starten av livet ved at lesbiske par får rett til assistert befruktning.

Den 11. juni 2008 ble loven vedtatt av Odelstinget. Etter en rekordlang debatt i Stortinget som varte hele dagen, stemte 84 representanter for lovforslaget, mens 41 stemte mot. De fleste partiene er for loven, mens Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er imot. Ny ekteskapslov vil bli iverksatt fra 1. januar 2009. Den gamle partnerskapsloven vil da bli ugyldig. Alle som tidligere har inngått partnerskap, kan om de ønsker det få partnerskapet registrert som ekteskap uten å gifte seg på nytt.

Debatt
Helt siden saken om nøytral ekteskapslovgivning første gang ble tatt opp i Stortinget i 2004, har dette vært en sak som har vekket sterke følelser. Prosessen rundt lovforslaget, som ble sendt ut på høring i mai 2007, har vært gjenstand for mye opphetet debatt - en debatt som til tross for vedtaket nok vil fortsette en god stund framover.

Motstand
Den største motstanden har kommet fra kristne og troende fra andre kirkesamfunn. En gruppe motstandere skaffet blant annet 50 000 underskrifter mot lovforslaget, og det ble også holdt demonstrasjon mot loven utenfor Stortinget under debatten. Mange har hevdet at debatten har medført at folk som er imot kjønnsnøytral ekteskapslov ikke blir respektert lenger. De som er imot mener at loven setter ekteskapet som institusjon på spill, og at man tar fra barna muligheten til å bli kjent med sin far. Noen bruker andre uttrykk og sier at far blir redusert til en sædcelle. Flere argumenterer med biologi, og understreker at det skal en mann og en kvinne til for å lage barn.

Men også i kirken er det forskjellige holdninger. Tidligere biskop og stortingsrepresentant for Høyre, Per Lønning, erklærte utenfor Stortinget at han melder seg ut av Høyre i protest mot at partiet er for loven. I Hamar bispedømme derimot, ble det avholdt gudstjeneste i regi av organisasjonen Skeiv Ungdom. Biskopen i Hamar, Solveig Fiske, var til stede under gudstjenesten.

Støtte
Forkjemperne for loven mener det er viktig at staten ikke skiller mellom a- og b-mennesker, og at utvidete rettigheter for noen ikke betyr at man tar rettigheter fra andre. Regjeringen viser med loven at de ønsker å aktivt motarbeide diskriminering av homofile, og de mener at man med dette får en styrking av ekteskapet som institusjon, ikke en svekkelse.

Et annet formål med loven, og et viktig argument for de som støtter den, er at man med dette kan sikre barns rettigheter. Faktum er at det i dag er barn som lever sammen med homofile foreldre, hvor kun den ene er forelder i juridisk forstand. Mange understreker også at når lesbiske kan få assistert befruktning i Norge, har barna rett til å vite hvem far er når de er 18 år. Fram til i dag har mange lesbiske reist til Danmark for dette, og der er ofte sæddonoren ukjent.

Loven ble endelig vedtatt av Lagtinget den 17. juni 2008.

Aktuelle artikler i media:
http://nrk.no/nyheter/1.5969210
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2477845.ece
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/11/537837.html

Kilder:
* Pressemelding 14.03.2008, Barne og Likestillingsdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2008
* Referat fra Møte i Odelstinget onsdag 11. juni 2008: http://www.stortinget.no/otid/2007/index.shtml

Oppgaver

Relaterte artikler