flagg (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Internasjonal dag for verdens urbefolkning, 9. august

Hører til Sørsamer

9. august er internasjonal dag for verdens urbefolkning. Denne dagen ble innført i 1994. Datoen er valgt fordi det på denne datoen i 1982 var første gang det ble avholdt møte i FNs arbeidsgruppe for verdens urbefolkning.

Det er FNs permanente forum for urbefolkningsspørsmål som vedtok at verdens urbefolkning skulle markeres med en egen dag. I utgangspunktet skulle denne dagen markeres hvert år i løpet av et tiår med fokus på urbefolkning. Dette tiåret ble kalt Det internasjonale tiåret for verdens urbefolkning. I 2004 ble det vedtatt at man skulle få et nytt tiår, slik at dagen fortsatt skal markeres fram til 2015.

Mål for arbeidet
Det første tiåret som var dedikert til et fokus på urbefolkning, hadde som mål å styrke internasjonalt samarbeid for å løse problemer som urbefolkningen verden over møtte, som menneskerettigheter, miljøproblemer, utvikling, utdanning og helse.

Det andre tiåret, som startet i 2005, har som mål å fortsatt styrke det internasjonale samarbeidet på de områdene som er nevnt over. I tillegg nevnes kultur, og utvikling spesifiseres som både sosial og økonomisk utvikling.

Samer og andre urfolks problemer
I 2005 ble Ole Henrik Magga intervjuet i forbindelse med 9. august-markeringen. Magga er tidligere president i Sametinget og tidligere leder av FN-forumet for urbefolkningsspørsmål. Han uttalte da at det over hele verden er urfolk som kjemper en daglig kamp for å overleve, og at mange av dem står i ferd med å forsvinne. I intervjuet understreket han at selv om det de siste 10-20 årene har vært en positiv utvikling for samers rettigheter i Norge, er det fortatt mange problemer som ikke er løst. Blant annet nevnte han det faktum at den samiske språkopplæringen i barnehager og skoler fortsatt er for dårlig. Et annet punkt Magga understreket er at et av de største problemene for urbefolkningen generelt, inkludert samene, er ikke at det er en åpen motstand mot disse befolkningsgruppene, men at spørsmål som angår dem ofte blir oversett. [1]

[1] Kristina Hagen: "Tøffe utfordringer for verdens urfolk", artikkel publisert på FN-sambandets nettsider: http://www.fn.no/nyheter/artikkelarkiv/befolkning/toeffe_utfordringer_for_verdens_urfolk