Amerikansk klasserom

Fra et klasserom i Colorado, USA. Kilde: Wikipedia

Foto: David Shankbone

(Trykk på bildet for full størrelse)

Internasjonal ungdomsdag, 12. august

Den 12. august er FNs internasjonale ungdomsdag, en dag som markeres over hele verden. Dagen ble markert første gang i 2000.

En egen ungdomsdag ble foreslått allerede i 1991, men først i 1999 vedtok FNs generalforsamling at det skulle være en årlig internasjonal ungdomsdag. FN har et eget handlingsprogram for ungdom, og dagen skal skape fokus om dette programmet.

Årets tema
Tema for den internasjonale ungdomsdagen i 2008 er Ungdom og miljø: Tid for handling. Temaet er valgt som en anerkjennelse av at klimaendringene har begynt å ødelegge samfunn og forsterke følgene av fattigdom og sult. Dette igjen påvirker unge og de utfordringene unge møter i dag. FN ønsker ikke bare å fokusere på disse utfordringene, men også å understreke at ungdom skal kunne ha en stemme i verdenssamfunnet og selv kunne jobbe for å endre og utvikle sine egne lokalsamfunn.

Kilder:
FN-sambandet på nett: http://www.fn.no/fakta_om_fn/fn_kalender/internasjonal_ungdomsdag
Youth at the United Nations: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyd2008.htm