butikk

Innvandrerbutikk, Søndre gt.

(Trykk på bildet for full størrelse)

Det flerkulturelle samfunn - hva er det?

”Det flerkulturelle samfunn” uttrykket høres flott og politisk korrekt ut. Men er det egentlig så mange som vet hva det betyr? Er det når grupper fra ulike nasjonaliteter, religioner og kulturer lever sammen og suger det positive ut av de ulike kulturene, slik at vi får en felles overbyggende fargerik kultur? Så enkelt er det dessverre ikke!

Anders Slaatsveen forsøker å forklare uttrykket i boka Gode formål - gale følger? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk.:
Hvis uttrykket skal brukes og ha mening ut over fraseplanet, kan det ikke bety at ulike "kulturer" lever ved siden av hverandre, lukket og atskilt. I et reelt flerkulturelt samfunn må fundamentet være at storsamfunnets verdier, regler og strukturer respekteres av alle. Samtidig må de ulike nasjonale/etniske, religiøse og kulturelle miljøene ha en størst mulig åpenhet til hverandre, og retten til å påvirke og til å bli påvirket må gjelde alle.

Det er her snakk om noen overbyggende verdier som vi alle må forholde oss til for at vi skal føle oss likeverdige. Dette gjelder ikke minst likestilling mellom kjønnene og det å selv kunne velge ektefelle eller samboer.

Lukkede samfunn
Dessverre er virkeligheten den at mange innvandrergrupper lever i en ofte uønsket isolasjon i forhold til samfunnet rundt. Nettopp denne isolasjonen blir av enkelte sett på som et middel for å opprettholde ens egen kultur. Maktmennesker i både innvandrermiljøene og storsamfunnet er med på å forsterke dette.

Enten eller
Kan man være både norsk og pakistansk eller tyrkisk etc.? Idealet med en vellykket integrering er ikke om man er enten nordmann eller fremmedkulturell, men at man er både nordmann og fremmedkulturell. I det "norske" samfunnet rår en forventning om at alle skal blir norske. Med integrering forstår mange at innvandrerne gir avkall på sin egen kultur og tar til seg den norske. Tanken på at også etniske nordmenn må forandre seg for å oppnå en helhetlig integrering er fremmed for de fleste.

Ulike kulturer lik status
En fullstendig integrering innebærer at ulike kulturer skal få lik status og makt i samfunnet. Alle kulturer i Norge må ha like rettigheter til å være aktive og utvikle seg. Integrering handler altså ikke om at vi skal bli like!
Dette er et svært vanskelig emne, det vil alltid være slik at flertallet definerer hva likheten skal handle om.
Jeg startet denne artikkelen med å stille spørsmål ved uttrykket: "det flerkulturelle samfunn". Noe svar har jeg ikke, men jeg har skissert opp hva det kan inneholde.

Kilder:
Knut Kjeldstadli "1100 år innvandring" i Norsk Innvandringshistorie bind 3. Pax 2003.
Anders Slaatsveeen "Hvem hindrer integreringen" i Gode formål - gale følger? Cappelen 2003.