Pinsebål på Lian (Ingressbilde)

Foto: Schrøder

(Trykk på bildet for full størrelse)

Pinsen – den ukjente høytiden

Pinsen feires 50 dager etter påske. Under pinsehøytiden markeres det at Den Hellige Ånd viste seg for apostlene. De første kristne menighetene har også sitt utspring i pinsebegivenheten.

I Det nye testamentet, kan vi lese om hvordan Den Hellige Ånd ti dager etter Jesu himmelfart besøker apostlene, som var i ferd med å feire den jødiske pinsefest. Etterpå ble de i stand til å forstå og snakke alle de ulike språkene til dem som var der med dem. I Apostlenes gjerninger (i Det nye testamentet) står det at de gikk ut i verden for å forkynne budskapet om Jesus Kristus.

Opprinnelig var pinsefesten en jordbruksfest, den jødiske sjabuót. Perioden fra påske til pinse var en innhøstingstid, og pinsen markerte slutten på denne. Den femtiende dagen etter påske ble en helligdag da høstingen av de ulike kornsortene var over.

Senere fikk denne festen et religiøst preg, jødene begynte å feire at ankomsten til Sinai skjedde omtrent på samme tid. Der mottok Moses Toraen, det hebraiske navnet for de fem Mosebøkene, og jødenes hellige skrifter. Disse skriftene er også grunnpilarene i de kristnes, gamle testamente.

Pinsen markerer en demokratisering av kristendommen. Gjennom Den Hellige Ånds komme fikk også vanlige folk innsikt i religionen, ikke bare profeter. Alle mennesker uansett etnisk bakgrunn, kjønn, alder og stand kunne forkynne det kristne budskap.

I Norge er første og andre pinsedag helligdager. Butikker holdes stengt, aviser kommer ikke ut (1. pinsedag) og det er ikke lov å sende reklame på radio og TV.

Kilder:
Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
Den Norske Kirke http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=2030
Aftenposten 10. mai 2008 Pinsen - den glemte høytid http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2416971.ece

Kilder