Lek i ski- og akebakke

(Trykk på bildet for full størrelse)

Påske

Påsken er den viktigste av de kristne høytider, den markerer Jesu død og oppstandelse. Ordet påske kommer av den jødiske høytiden pesach, som markerer jødenes flukt fra fangenskapet i Egypt.

Ordet påske betyr gå forbi. For å forstå dette må vi tilbake til den tiden da israelittene var slaver i Egypt. Etter 400 år i Egypt ønsket jødene å reise tilbake til Israel, det var landet Gud hadde lovet de skulle leve i. Farao nektet jødene å reise, det ville medføre at egypterne mistet viktig arbeidskraft. Gud svarte med å straffe Egypt med forskjellige landeplager, uten at det hjalp. Farao ville ikke la seg bøye! Det endte med at Gud sa at han ville slå i hjel alle førstefødte i landet, både dyr og mennesker.
For å skåne jødene sa Gud til dem at de skulle slakte et lam og spise det den natten drapene skulle foregå. Blodet fra lammet skulle de smøre på dørkarmene på husene sine, dette viste at det bodde jøder i huset, og Gud kunne gå forbi.
Dette var hendelsen som førte til at jødene kunne forlate Egypt.

Den kristne påskehøytiden er sammenfallende med den jødiske. Bakgrunnen var at Jesus hadde reist rundt og forkynt om Guds rike i tre år. Mange mennesker sluttet seg til ham, men det var også mange som gikk imot ham. Til slutt bestemte motstanderne hans seg for å drepe ham. Hendelsene som fulgte, ble opptakten til de kristne påskedagene som vi kjenner i dag; palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskemorgen.
Feiringen av påsken begynner med palmesøndag som var Jesu inntog i Jerusalem. Videre går man inn i den stille uke, hvor man feirer skjærtorsdag og langfredag. Disse dagene markerer Jesu lidelse. Påskeaften markerer sorgen ved Jesu grav, og rundt midnatt eller tidlig på morgenen 1. påskedag starer feiringen av Jesu oppstandelse. Dette er den viktigste dagen for de kristne.

Kilder:
Den Norske kirken http://www.kirken.no/
Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim http://www.dmt.trondheim.no/

Kilder