Undertøyssalg

Bildet er hentet fra Flickr.com.

Foto: Arty Smokes

(Trykk på bildet for full størrelse)

Ungdom bytter sex mot gaver

Hører til Seksualitet og Aktuelt

I en artikkel på nrk.no, publisert den 26. november 2008, kan vi lese at en dansk undersøkelse har funnet at 1 av 10 unge jenter synes det er greit å ta imot penger og gaver som hamburgere i bytte mot sex.

Byttehandel eller salg?

1300 danske ungdommer mellom 15 og 19 år deltok i undersøkelsen. 4 av 10 gutter svarer i undersøkelsen at en byttehandel hvor man bytter sex mot gaver er greit. Når det gjelder kjøp av sex, svarer 53 % av guttene at de syns det er ok. 19 % av jentene syns kjøp av sex er greit. 

 

Den danske undersøkelsen viser at det er stor enighet blant de spurte ungdommene om at det er ydmykende å selge seg selv. Når det gjelder kjøp av sex, er det stort sett ingen jenter som kunne tenke seg å kjøpe sex, mens 22 % av guttene kunne tenke seg det.

Når det gjelder utsagnet "det er i orden at en jente tar imot penger eller gaver mot å suge en gutt", sier 37 % av guttene at det er ok, mens kun 10 % av jentene sier det samme. 

En spesialkonsulent i det danske velferds- og likestillingsdepartementet uttaler at det har skjedd en avtabuisering av salg av sex. Dette blant annet fordi porno har blitt en naturlig del av danske ungdommers liv, blant annet gjennom Internett og musikkvideoer. 

Trondheim
En liknende undersøkelse ble foretatt i Trondheim i 2006. Flere tusen elever ved ungdomsskoler og videregående skoler i Trondheim ble spurt i denne undersøkelsen som skulle finne ut om ungdom solgte sex. Svarene viste at så mange som 3,5 % av elevene sa de hadde solgt seksuelle tjenester en eller flere ganger. Guttene var her i klart flertall. 35 gutter og 12 jenter sa de hadde solgt seksuelle tjenester flere enn 10 ganger.

På hvilken måte sexsalget foregikk, og om det er snakk om penger eller andre former for betaling, sier NRK Trøndelags artikkel ikke noe om.

Hva tror du? Hvor vanlig tror du det er at unge syns det er greit å ta i mot gaver i bytte mot sex?

Kilder: 
* "Unge bytter sex mot burger", artikkel på NRK.no, publisert 26.11.2008:http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.6325577
* "En av 30 unge sier de har solgt sex", artikkel fra NRK Trøndelag, publisert 11.04.2006:http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.414697     
Servicestyrelsen - unges holdninger til prostitution (2008), undersøkelse fra det danske Servicestyrelsen, som er en del av Velferdsdepartmentet.  
Ungdom som selger eller bytter sex - en faglig veileder til hjelpeapparatet (2006), utgitt av NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. 

 

Relaterte artikler