Islam

Tradisjonelt har kristendommen hatt en dominerende plass i det norske samfunnet. Gjennom en økende innvandring av mennesker med islamsk tro har islam også fått en sterkere stilling i det norske samfunnet.

Islam er den yngste av verdensreligionene, den oppstod på 600-tallet. Profeten Muhammed er dens siste og viktigste profet. Muslimene ser på islam som hele menneskehetens religion. Det første mennesket; Adam blir sett på som den første muslim og profet.

Som jødedommen og kristendommen regnes islam som en av de Abrahamittiske religionene. Den driver også misjonering på lik linje med kristendommen. I dag er islam den nest største religionen i verden etter kristendommen.

Til tross for at det er mange ulike retninger innen islam, er det fire punkter som utgjør en basis for alle muslimer. Dette er: 1. Troen på Allah som den ene gud, og på Muhammed som hans profet. 2. At Koranen er en bokstavelig gjengivelse av gudens ord. 3. Det som er nedskrevet om profetens liv er en kilde til islam. 4. De fem søylene er rituelle plikter alle muslimer har.
De fem søylene er: si frem trosbekjennelsen (shahadah), man skal be fem ganger om dagen (salah), faste i måneden ramadan (ramadan), gi almisse til de fattige (zakat) og å foreta en pilegrimsreise til Mekka (hajj).

Kilder:
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) om islam
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/tradisjoner/islam/206

Islam.no  infoside om islam
http://www.islam.no/newsite/content/default.asp?Action=MainPage&nTopPage=47

Wikipedia om islam
http://no.wikipedia.org/wiki/Islam