hef

(Trykk på bildet for full størrelse)

Human-Etisk forbund

Human-Etisk Forbund er et alternativt livssynssamfunn. Forbundet har over 70 000 medlemmer (2008), og er det største tros- og livssynssamfunn i Norge utenfor Den norske kirke. Human-Etisk Forbund er uten forestillinger om guder eller andre overnaturlige makter, men de respekterer andre menneskers livssynsvalg og viser tolleranse for innholdet i deres livssyn.

Human-Etisk Forbund baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. Medlemmene i forbundet kaller seg humanister, og skriver i sitt manifest av 2006 hva humanister er og hva humanismen inneholder. Når de gjør humanismebegrepet til sitt eget kan det bli problematisk, da det finnes mange former for humanisme. Humanismen er dessuten en vesentlig del i mange religioner. Det finnes for eksempel kristen humanisme, jødisk humanisme, humanisme innenfor Islam og buddhistisk humanisme osv.

Human-Etisk Forbund ble etablert i 1956 i Oslo, i 1966 ble det opprettet lokallag rundt i landet. Den første styrelederen, Kristian Horn ønsket å vise at det var mulig å etablere en etikk for et anstendig liv også for ikke-religiøse mennesker. Ledende personer i forbundet arbeidet iherdig med å vise at deres humanisme var et fullgodt alternativ til de religiøst forankrede moralsystemene.

Selv om Human-Etisk Forbund respekterer andres livssyn formidler de en stor grad av religionskritikk. I begynnelsen på 1950-tallet og framover var det kritikken av den kristne lære og praksis som dominerte. De senere år er det islamske fundamentalister og sammenblanding av islam og politikk det rettes kritiske søkelys mot.

Forbundets menneskesyn er i tråd med FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Hvert år deler de ut Humanismeprisen (prisen utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til fremme av de humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring) og Humanistisk kulturpris (prisen skal synliggjøre humanetiske verdier gjennom en offentlig påskjønnelse av kunstneriske prestasjoner og kulturell virksomhet som formidler disse).

Human-Etisk Forbund arrangerer seremonier for de som ikke ønsker en religiøs markering. Det var blant andre den første lederen som tok initiativ til borgerlig konfirmasjon allerede i 1951. I dag arrangerer forbundet humanistisk navnefest, humanistisk konfirmasjon, humanistisk vigsel og humanistisk gravferd.

Kilder:
Human-Etisk Forbunds hjemmeside   http://www.human.no/
Wikipedia   http://no.wikipedia.org/wiki/Human-Etisk_Forbund

Relaterte nettressurser