FNs menneskerettighetsdag 10.desember

I 2008 er det 60 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettighetene ble underskrevet den 10. desember 1948. FN har markert dagen siden 1950. Med markeringen ønsker FN å sette fokus på menneskers ulike rettigheter og brudd på disse.

Verden har blitt et bedre sted for mange i løpet av disse 60 årene. Mange diktaturer i bl.a. Latin Amerika og Afrika er over og den kalde krigen er slutt. Men fortsatt skjer det mye urett i verden, og den største utfordringen i vår tid er sult og fattigdom.

Alle mennesker skal ha rett til et verdig liv, men det er vanskelig når man lever på sultegrensen hver dag. Det kontinentet som står foran de største utfordringene når det gjelder sult, sykdom og overgrep, er Afrika. Ved inngangen til 2008 var det over 15 millioner mennesker på flukt i Afrika, av disse var 12,7 millioner på flukt i eget land. Det landet med flest interne flyktninger var Sudan med 6 millioner på flukt (2005). Kongo har også mange interne flyktninger.
Ofte er det også vanskelig å drive humanitært arbeid i mange av landene hvor det er brudd på menneskerettighetene, på grunn av motvilje fra myndighetene, som i mange tilfeller er de som står bak overgrepene, f.eks. i Zimbabwe.

Det er fortsatt mange væpnede konflikter i verden, f.eks. i Kongo, Somalia, Vest-Sahara, Irak, Afghanistan og Sri - Lanka. Dette kan være borgerkriger, men også rene forbryterbander, hvor motivene for konfliktene er uklare.

Til tross for dette viser en rapport fra Human Security Report i 2005 at tallet på væpnede konflikter har gått ned med 40 % siden 1992.

Kilder:
Flyktningehjelpen http://www.flyktninghjelpen.no/
The Human Security Report
http://www.humansecurityreport.info/index.php?option=content&task=view&id=168

Kilder

Relaterte nettressurser