sampi

(Trykk på bildet for full størrelse)

Kort om samene

Hører til Sørsamer

Det tradisjonelle bosetningsområdet for samene er i de nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og på Kola. Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Femunden og Hedmark i sør. I dag er det derimot ikke lenger slik at samene kun bor i de tradisjonelle områdene. Det er faktisk i Oslo det bor flest samer.

Det samiske språket
Det samiske språket tilhører den finsk-ugriske språkgruppen. I Norge er det hovedsakelig tre ulike samiske språkdialekter: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Dialektene har mange forskjeller i grammatikk og ordforråd. Forskjellene mellom for eksempel nordsamisk og sørsamisk sies å være like stor som mellom norsk og nederlandsk.

Det samiske flagget
Det samiske flagget er felles for alle samene, både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Fargene er rødt, gult, blått og grønt, og kommer fra de samiske draktene. Sirkelen i midten symboliserer solen og månen, der solringen er rød og måneringen er blå. Flagget ble offisielt godkjent ved den nordiske samekonferansen som fant sted i Åre i Sverige i 1986. Flagget er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Samefolkets dag
Samefolkets dag er 6. februar og er felles for alle samer. Det var ved den 15. samekonferansen i Helsingfors, Finland, i 1992 at det ble vedtatt at Samefolkets dag skal feires den 6. februar. Dagen er valgt til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt denne dagen i 1917 i Trondheim. Det var første gang at samer var samlet for å arbeide for felles interesser over nasjonalstatsgrensene. Dagen er offentlig flaggdag og feires i hele landet. Selv om den feires på forskjellig vis, bidrar dagen til å gi et større samhold mellom samene, også over landegrensene.

Kilder:
Caplex, Magasinet: Samene. http://www.caplex.no/web/Magazine.aspx?id=samer

Samene, Historie. Sametinget: http://samediggi.no/artikkel.aspx?AId=54&back=1&MId1=11&MId2=122

Nou 2007: 14 Samisk naturbruk og retts-situasjon fra Hedmark til Troms. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-14.html?id=490276

Samisk introkurs: http://www.saami.info/introduktion/veta_mer.asp

Infonuorra, Om samene: http://www.infonuorra.no/category.php?categoryID=40#samefoketsdag

Kilder