Norsk bosetting i Amerika

(Trykk på bildet for full størrelse)

Amerikabrev

Hører til Emigrasjon

De som utvandret til Amerika skrev ofte brev hjem om hvordan de hadde det i sitt nye hjemland. Disse brevene er viktige kilder som kan fortelle oss detaljer fra overfarten med båt, hva slag arbeid de fikk seg, hvordan de hadde fått seg jord å dyrke og om familieliv og båndene til gamlelandet.

Hva kan amerikabrevene fortelle oss?
Brevene fra utvandrerne gjenspeiler både hvem som reiste og hva som var reisemålet. Hvis vi ser på reisemål vet vi at i begynnelsen var Wisconsin den delstaten som flest nordmenn dro til. I perioden fram til 1850 er det dermed flest brev fra Wisconsin. I perioden fram til 1870-tallet begynner det å komme stadig flere brev fra Iowa og Minnesota.

Hvem og hvor?
Etter homestead-loven av 1862 dro flere og flere lenger vest. Noe også brevene forteller om. Både delstater som North Dakota, Nebraska og Kansas ble befolket av norske innvandrere utover på 1860-tallet og 1870-tallet. Orm Øverland skriver om bind IV: "Det er de mange brevene fra Nebraska og North og South Dakota som dokumenterer hvordan norske utvandrere - både familier og enslige - i denne perioden søkte stadig lengre vest for å finne godt jordbruksland til en rimelig pris." [1]

Fra 1870-tallet ser vi også at det er stadig flere yngre og ugifte som skriver. Dette stemmer overens med hva vi har skrevet i artikkelen "Utvandringen til Amerika", om at det først var familier som utvandret, så unge, ugifte menn. De som reiste ut i denne perioden visste nok allerede en del om Amerika gjennom brev som de som dro tidligere skrev, og mange av dem slo seg først ned i nærområdet til slektninger og tidligere naboer.

Knut Sprauten minner oss på at det er viktig å huske på at brevene representerer klare skjevheter i utvalget. Alle skrev ikke, og spesielt bygdefolk flest skrev sjeldnere. Oftest var det de som hadde lykkes som skrev siden man ikke ville at problemer skulle bli kjent i hjemlandet.

Reisen
Mange skriver om hvordan reisen over Atlanterhavet har vært. En reise som mange hjemme i Norge så på som skummel og usikker, en følelse som ble forsterket av at man regnet med at man aldri ville se sine kjære igjen.

I et brev fra Karl Hansen Frøseth m/kone som er sendt til lensmannen i Snåsa i 1884, kan vi lese hvordan turen fra Norge til Dakota har vært. Frøseth forteller om en lang ferd. Fra Trondheim til Hull i England, til Liverpool over Atlanterhavet og videre fra østkysten med tog til Sioux Falls i South Dakota. En reise som tok tre uker. Til tross for litt sjøsyke hadde turen værat riktig så fin. "Vi hadde det riktig morsomt på søen. Vi dansede fra morgen til aften." 

Flere utvandrere beskriver overfarten som en reise full av kortspill, fest og moro, mens andre igjen har hatt en mer strabasiøs ferd med sykdom, dødsfall og fødsler i løpet av turen.

Det nye landet
Mange av emigrantene gjorde det så godt og hadde det så bra i Amerika at de ikke for alt i verden kunne tenke seg å reise tilbake til Norge. Mange fremhevet at det var bedre økonomiske forhold i De forente stater. Det var lettere å tjene mer og arbeide seg opp til en bedre levevei, samtidig som standsforskjellene var mindre.  Andre kunne syns det var vanskelig med hjemlengselen og det harde arbeidet til tross for at de tjente bedre og følte de hadde bedre muligheter i sitt nye hjemland. Det kunne også være vanskelig å lære seg et nytt språk, og mange savnet norske skoler og prester med "rett trosbekjennelse". Dette førte lett til at folk søkte sammen med andre norske og nordiske innvandrere og bosatte seg i nærheten av hverandre. Lars larsen bosatte seg i Beaver Creek i Wisocnsin og kunne i et brev av 19. januar 1863 fortelle at de norske utvandrerne hadde ordnet seg med både egen kirke og prest og at de nå arbeidet med å skaffe seg et bibliotekt med norske bøker." [2]

 

Kilder:
* "En glæde at sende eder nogle linjer", brev fra Karl Hansen Frøseth, datert 14. juni 1884. Gjengitt i Ressurspermen for ungdomsskolen, Trondheim, 1997. Ligger under Kilder til høyre for artikkelen.
* Knut Sprauten: "Fra Amerika til Norge: norsk-amerikanerne skriver hjem", introduksjonsartikkel skrevet for nettsiden Det løfterike landet.
* Orm Øverland/Riksarkivet (2002): Fra Amerika til Norge, bind IV: Norske utvandrerbrev 1875-1884, Solum forlag, Oslo

[1] Øverland: Fra Amerika til Norge, IV, s. 37
[2] Sprauten: "Fra Amerika til Norge", s. 5

 

Kilder

Relaterte artikler

Veiledere

Relaterte nettressurser