Skoledikt av Anders Reitan

Dikt skrevet av læreren og folkeopplysningsmannen Anders Reitan fra Ålen. Gjengitt i skolehistorieboken "Av skolens historie i Søndre Trondhjems Amt 1814-1914" i delen om Horg ved fru Gunhild Einum, skolestyreformann. Anders Reitan virket som lærer i Horg vinteren 1849.

Eierrettigheter: Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for