Om Baklandets skole

Tatt fra delen om Strinden ved kirkesanger O. J. Aalmo, i "Av skolens historie i Søndre Trondhjems Amt 1814-1914". Baklandets skole holdt til på Bakke gård og omtales som bygdens mønsterskole. Bakklandet hørte da til under Strinden herred, som altså var egen kommune utenom Trondheim.

Eierrettigheter: Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv