Innberetning om døvstum elev

Innberetning fra Trondhjems skolestyre i 1929 om en døvstum elev som det tidligere ikke har vært meldt fra om. I en slik innberetning måtte det blant annet opplyses om foreldre eller besteforeldre var beslektet, om barnet var døvfødt eller blitt døv senere, om andre sykdommer og foreldrenes økonomiske stilling og stell i hjemmet. Denne eleven var født i 1919 og var ikke døvfødt, men har blitt døv i 8årsalderen.

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv