Møte i Nidaros Mållag 1898

Referat fra møte i Nidaros Mållag, 18. mai 1898. Her kan man lese at det på møtet ble "gjort liksom ei uppgreiing, men då det ikkje just let seg gjera samstundes å gjera utgreeing, vart det so noko nær ei ugrei greie ...".

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv