Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet S. Wars

Klemet skriver at slåtten har begynt og de første potetene er tatt opp. Videre skriver han at en tidligere politi i Tana er dømt til tre år for usedelighet. Politiet holder også vakt i Kautokeino for å hindre at finnene ikke får komme dit. I slutten av brevet lister han opp hva ulike fødevarer koster i Kautokeino. Klemet er Nils sitt søskenbarn.

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv