Ulykkenes fordeling etter årsak 1922-1928 (utdrag)

Oversikt fra Rikstrygdeverket om årsak til ulykker ved fabrikker.

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv