Betragtninger ang. sygdomsforholdene inden sykekassen, 1909

Artikkel i Jern- og Metalarbeideren nr. 5 1909 (Fagblad for Norsk jern- og metalarbeiderforbund). Artikkelen handler om hvilke sykdommer som er hyppigst blant jern- og metallarbeidere.

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv