Innberetning om avlinger fra lensmannen i Horg 1901

Innberetningen fra lensmannen viser hvordan værforholdene virker inn på avlingene i løpet av et år.

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv