Drapet i Høglia

Ole Eriksen Wammer (1805-1867) eller Stor-Vamren som han ble kalt, var kjent for å ha et svært så dårlig rykte, og han var fryktet av bygdefolket. Som navnet sier var han stor og sterk, og i følge omtalen var han både rå og brutal. Dessuten opererte han ofte på feil side av loven.

Ola Setrom nevner i en av sine småhistorier som han samlet og nedtegnet rundt 1920, at "Stor-Vamren var folk redd. Det var sagt at han var bak i Dendalen og stal sauer. Men folk gøymde seg som oftast når dei fekk sjå han i fjelle."

En kveld ved Mikkelsmesse (29. september) i 1829 vandret en kramkar fra Numedal fra Drivstua til Kongsvoll. Dit kom han aldri, og han ble meldt savnet.

Vedlegg