Metode Kilder og kildekritikk Tall og statistikk som kilde Folke- og boligtelling...

Folke- og boligtelling for årene 1876, 1891, 1900,1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960 og 1970 ligger tilgjengelig her. Her finnes informasjon om boligforhold, antall barn i hver familie, trossamfunn, etnisk tilhørighet, utdanning osv osv

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for