Helse Hygiene Kloakknett i byene i Nord-Trøndelag i 1901

Fra Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge i 1901

Ladestedet Stenkjær har siden Branden 1901 i en rosværdig Grad forvundet Skaden. De nye Huse er præsentable i det Ydre og har upaaklagelige Interiører. Kloaknettet nærmer sig Fuldendelse. (J.G.Bugge).

I Levanger Distrikt er de hygieniske Forhold i det Store og Hele nogenlunde upaaklagelige. (...) Men det er en Selvfølge, at der nok endnu kan være Mangt at rette paa og ønske forbedret, saavel med Hensyn paa Renhold m.m. som i Henseende til Hus-, Mad-, Fjøsstel, Ventilasjon o.s.v. - I Levanger By er Kloaknettet paa det Nærmeste færdigt. Der er derhos kostet adskilligt paa Udbedring af Gader, Rendestene og Fortoug. (O. Hiort).

I Namsos By er de hygieniske Forhold mindre gode. Drikkevandet er daarligt, Dræneringen er ufuldstændig, Renovationen mangelfuld. Mod Sjøen ligger langgrund Fjære, der i Udstrækning er omtrent 5 Gange saa stor af Areal som Byen selv. Her tømmes af gammel Vane alslags Affald og hertil, men ikke udenfor Fjæremaal, ledes Spildevandet. En del Priveter har ogsaa Afsig til Fjæren. Herved foranlediges Stank, der under varme Sommere som iaar breder sig over hele Byen. (Stang).

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv