Helse Hygiene Bademuligheter i Nord-Trøndelag i 1901

Fra Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge i 1901

Badeindretninger, Nordre Trondhjems Amt. Ved det militære Sygehus paa Værnes findes der Badeindretning. I Levanger er der ved Sygehuset en Anstalt for Karbad og Varmluftsbad. Der er under Forberedelse et kombineret Sjø- og Varmtbad lige ved Byen. I Inderøens Distrikt findes et Damp- og Karbad ved Kirkenes Dampmeieri og et Karbad ved Røskje Dampmeieri. I Steinkjær er der 2 Badeindretninger for varme Bad, der dog burde være bedre besøgte end hidtil. (J.G.Bugge). I Centrum af Grongs Hovedsogn har man opført et Badstubad, der toges i Brug i December, og benyttes meget af saavel Friske som Syge, særlig Rheumatikere. (Angell). Ved Namdalsens Sygehus kan erholdes Damp- og Kar- og Styrtbad. Tillige findes i Namsos By et Badstubad. Badet ved Overhallens Meieri har paa Grund af Reparationer og Forandringer i Meieriet ikke været i saa regelmæssig Virksomhed som før. I Vikten Distrikt besøges en efter privat Initiativ opført Badstue med Damp- og Karbad ganske godt, væsentlig af Beboere fra Rørvik. (H. Natvig).