Helse Hygiene Bademuligheter i Sør-Trøndelag i 1901

Fra Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge i 1901.

Badeindretninger, Søndre Trondhjems Amt. I Trondhjem er ved Badeanstalten i Dronningens Gade i Aarets Løb leveret 37 004 Bad, ved vestre Folkebad 55 055 og ved østre Folkebad, som fra Midten af August var lukket paa Grund af Ombygning, 10 819 Bad, til sammen altsaa 102 878 Bad. Hertil kommer de i Badeanstalten i "Harmoniens" Gaard leverede Bad, antagelig ca 8 000, samt Skolebadene. I Sommermaanederne og til langt ud paa Høstenvar Sjøbadeanstalten stærkt besøgt, og for at give det store Publikum Anledning til i den hede Sommer at bade i Fjorden blev der i Ihlsvigen ved Stranden opført Afklædningsrum, som stod til gratis Afbenyttelse og var stærkt besøgte. (Bøckman). Paa Røros findes en Badeindretning med 3 Karbad, 2 Douchebad og Dampbad, der er aabent 2 til 3 Eftermiddage i Ugen. I Aarets Løb leveredes 1 200 Bad og 187 Dampbad. (M. Müller).