Skipper Henrik O. Eide med frue

Tegnede portretter av en mann og en kvinne. Eide var prisemester på Johan Christian Vogelsangs siste kaper "Det maa jeg forstaa".